Nasze produkty Dofinansowanie do fotowoltaiki 2019

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2019

fotowoltaika2
Na przełomie sierpnia i września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Wszystko za sprawą ogłoszonego 23 lipca przez premiera Mateusza Morawieckiego programu “Mój Prąd”.

Dofinansowanie do paneli słonecznych 2019

Program “Mój Prąd” jest wspólnym projektem Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Środowiska, a jego celem jest zwiększenie produkcji energii słonecznej. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi 1 mld złotych. Na ile mogą liczyć wnioskodawcy? Zgodnie z założeniami programu, dofinansowanie obejmie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, a jego wartość nie może przekroczyć sumy 5 tysięcy złotych. Koszty kwalifikowane uwzględniają zarówno sam koszt zakupu paneli, jak również ich montażu. Uwzględniane będą jedynie koszty poniesione od dnia 23 lipca, czyli od terminu ogłoszenia programu. Datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury. Na wsparcie mogą liczyć właściciele gospodarstw domowych. Co istotne, moc zainstalowana  musi wynieść od 2 do 10 kW. 

Dofinansowanie fotowoltaika 2019

Z dofinansowania można skorzystać tylko raz. Jeśli właściciel gospodarstwa domowego otrzymał już dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji takiej inwestycji z innego programu, to nie może ubiegać się o pomoc w ramach projektu “Mój Prąd”.

O czym jeszcze warto pamiętać?:

  • Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie z programu, instalacja nie może zostać zakończona przed rozpoczęciem naboru, czyli przed 23 lipca, musi za to być zakończona w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że właściciel gospodarstwa domowego składa wniosek w momencie, gdy dokonał już zakupu i montażu instalacji, podpisał umowę dwustronną z dostawcą energii i zainstalował licznik dwukierunkowy. 
  • Złożony wniosek, po zatwierdzeniu, staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.
  • Do wniosku należy dołączyć faktury zakupu, montażu instalacji PV, dowody zapłaty faktur, jak również dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy. Wzór umowy niebawem będzie dostępny na stronie NFOŚiGW w momencie uruchomienia programu dopłat.
  • Dofinansowanie obejmuje wyłącznie nowe urządzenia, wyprodukowane nie później, niż 2 lata przed instalacją.
  • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV.
  • Wnioskodawca zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.
  • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW.

 

KONTAKT

F.H. SK Sp.jawna
Okopowa 6
58-500 Jelenia Góra
514 570 057 [email protected]
Oddział:
ul. Zółwinska 16 05-830 Nadarzyn/Warszawa
733 577 677 [email protected]