Nasze produkty Mój Prąd 2021

Mój Prąd 2021

Zmiana regulaminu w programie Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził szczegóły planowanej trzeciej edycji Mojego Prądu. Mój Prąd Edycja 3 obejmie inwestycje które zostały zakończone i podłączone do sieci energetycznej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 3 grudnia 2023 r. Oznacza to że wszystkie właściciele instalacji wykonanych przed ogłoszeniem naboru ale po 31 stycznia 2020 r. którzy spełniają warunki określone w programie będą mogli skorzystać z dofinansowania. Wiemy że programem zostaną objęte instalacje ok. 2kW do 10kW.

Nasza hurtownia paneli fotowoltaicznych ma dobrą wiadomość dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach programu “Mój Prąd”, a właściwie osób, które samodzielnie wykonały instalację  na budynku będącym ich własnością. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odpowiada za wdrażanie programu, postanowił dopuścić do finansowania instalacje wykonane samodzielnie przez właścicieli budynków.


Według pierwotnych założeń, instalacje wykonane przez  właścicieli budynków, pomimo faktu posiadania przez te osoby odpowiednich kwalifikacji, były z góry odrzucane. W efekcie, zniechęciło to do udziału w programie wiele osób, które wykonały instalację na własną rękę. Nie przeszło to bez echa wśród zainteresowanych przejściem na energię słoneczną, którzy zarzucali pomysłodawcom projektu wspieranie branży firm instalatorskich. W praktyce wysokość dotacji pokrywa bowiem koszty samego montażu.

Instalacje wykonane samodzielnie przez właścicieli budynków mogą otrzymać dofinansowanie


Departament Energii NFOŚiGW poinformował oficjalnie, iż postanowił przychylić się do przedstawianych argumentów i dopuścić do finansowania instalacje wykonane samodzielnie przez osoby, które posiadają stosowne uprawnienia na budynkach, które są ich własnością. 

Po zmianach, dokumentami wymaganymi we wniosku będą faktura za zakup ogniw oraz materiałów niezbędnych do montażu oraz kopia certyfikatu poświadczającego posiadanie uprawnień do instalowania odnawialnych źródeł energii, bądź ważnego świadectwa kwalifikacyjnego, które uprawnia do eksploatacji urządzeń, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Modyfikacja regulaminu niesie konieczność zmiany wzoru wniosku. Jak dowiadujemy się w komunikacie, ma to nastąpić do 14 października.

Przypomnijmy, że o dofinansowanie mogą starać się właściciele gospodarstw domowych, którzy tworzą energię elektryczną na własne potrzeby. Dofinansowanie wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, ale nie więcej, niż 5 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa do 20 grudnia br. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na program (1 mld złotych).

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają  doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW.

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Wniosek - kliknij tutaj

Przechwytywanie

KONTAKT

Fabryka Prądu Spółka z o.o. spółka komandytowa
Okopowa 6
58-500 Jelenia Góra
514 570 057 info@fabrykapradu.pl
0048514570057 WhatsApp Mluvím česky na základní úrovni
Pakowanie i wysyłki 508 342 018
Oddział:
ul. Zółwinska 16 05-830 Nadarzyn/Warszawa
733 577 677 biuronadarzyn@fabrykapradu.pl
Leasing dla firm 605 115 500

-->